A. Politica de confidențialitate conform cu prevederile GDPR

I. Introducere

 

XXXLutz Mobilier SRL este o organizație care gestionează informații despre persoane fizice, XXXLutz Mobilier SRL, inclusiv toate companiile din grup și filialele sale, să respecta legile in vigoare privind protecția datelor din țările în care operează. Toate legile privind "protecția datelor" sau "confidențialitatea datelor" (așa cum se menționează uneori) guvernează modul în care organizațiile colectează, utilizează și partajează datele cu caracter personal și modul în care acordă persoanelor drepturi de date personale.

 

Această politică de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal ("Politica") descrie cadrul aplicabil datelor cu caracter personal colectate de XXXLutz Mobilier SRL în calitate de Operator. Există politici / indicații / dispoziții suplimentare care acoperă informații mai detaliate despre unele subiecte importante și care ar trebui citite împreună cu această politică. În plus, fiecare membru al XXXLutz Mobilier SRL, personalul (așa cum este definit mai jos) va efectua cursuri obligatorii și regulate de protecție a datelor.

 

 Înțelegem importanța datelor dvs. personale și ne angajăm să le protejăm confidențialitatea și securitatea. Prin urmare, este important pentru noi să vă informăm prin intermediul acestei politici de confidențialitate despre modul in care prelucram datele dumneavoastră cu caracter personal in calitatea dumneavoastră de  utilizator al site-ului nostru web

Datele dvs. cu caracter personal pot fi furnizate de dvs. în cadrul diferitelor secțiuni ale site-ului, în special în următoarele situații: Când creați un cont în secțiunea "Cariere" sau când completați formularul de contact al site-ului, formularul de cerere a unui formular personalizat oferte, formularul de recomandare pentru clienți / comercianți sau formularul "Cariere".

 

Datele furnizate de dvs. trebuie să fie reale, exacte și actualizate și trebuie să aveți dreptul să le furnizați. Prin urmare, sunteți responsabil pentru datele pe care le furnizați pe site, atât către noi, cât și față de orice terță persoana care ar putea fi lezata prin furnizarea datelor ce-i aparțin.

 

De asemenea, site-ul poate colecta anumite informații despre navigarea și interacțiunile dvs. cu diferitele sale secțiuni. Vom stoca sau vom accesa informații și putem plasa cookie-uri în echipamentul dvs. terminal (computer, telefon, tabletă etc.) numai în condițiile descrise în secțiunea Cookies corespunzătoare.

Această politică descrie categoriile de date cu caracter personal sau informații cu caracter personal pe care le colectăm, modul în care folosim informațiile, cum și în ce scopuri procesăm și protejăm datele pe care le colectăm, durata stocării, situațiile în care transferăm date și destinatari, precum și drepturile și opțiunile pe care le au persoanele cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal. De asemenea, descriem modul în care ne puteți contacta cu privire la politicile noastre de confidențialitate și protecție a datelor și modul în care vă puteți exercita drepturile.

 Politicile noastre privind confidențialitatea și protecția datelor pot varia în funcție de jurisdicțiile în care operăm, iar pentru a reflecta practicile locale și cerințele legale și le puteți consulta accesând site-ul web local.

 

 

II. Informații generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal

1. In vederea protejării datelor dv cu caracter personal menținem garanțiile de protecție organizatorica, tehnică și fizică destinate protejării datelor cu caracter personal pe care le furnizați împotriva distrugerii, pierderii, modificării, accesului, divulgării sau utilizării accidentale, ilegale sau neautorizate. Pentru a asigura securitatea și confidențialitatea corespunzătoare a datelor cu caracter personal, aplicăm următoarele măsuri de securitate:

• Criptarea datelor;

• Măsuri adecvate de autentificare a utilizatorilor;

• Infrastructura de rețea securizată;

• Soluții de monitorizare a rețelei

 

III. CARE SUNT DATELE PE CARE LE COLECTĂM ȘI LE PROCESĂM IN CADRUL PROCESULUI DE RECRUTARE

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal transmise de dumneavoastră prin intermediul aplicației online pentru candidatura pentru  unul dintre locurile de muncă vacante din cadrul companiei XXXLutz Mobilier SRL. În cadrul procesului de aplicare si respectiv pentru încheierea unui contract de munca, datele dvs. personale vor fi transmise și către XXXLutz KG pentru prelucrare. Mai multe informații despre compania către care se transmit datele veți primi la momentul respectiv. Alternativ este posibilă și contactarea prin intermediul adresei de e-mail pusă la dispoziție în acest scop. În acest caz datele personale ale utilizatorului transmise prin email vor fi stocate. În principiu acces la datele dvs. personale vor avea doar persoane care au fost instruite cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si care au o obligație contractuală la păstrarea confidențialității. În situația unei aplicări online, acces la datele personale transmise de dvs. vor avea exclusiv persoanele ce au un rol în ocuparea  acestei  poziții. În special este vorba de personal de specialitate din departamentul de Resurse Umane al companiei precum și de managerii care angajează.

Desigur datele transmise vor fi prelucrate exclusiv în scopul evaluării profilului profesional și nu în alte scopuri. De asemenea datele dvs. nu vor fi transmise către terțe companii sau persoane din exteriorul grupului XXXL. Datele dvs. transmise în cadrul procesului de recrutare vor fi puse exclusiv la dispoziția companiilor din grupul XXXL în scopul procesului de recrutare.

 

Dacă nu sunteți de acord cu aceasta, puteți revoca acordul dvs. Formulând o cerere scrisa  pe adresa de e-mail indicată mai jos.

Suplimentar prelucrăm în principiu, datele personale ale utilizatorilor, doar în măsura în care este necesară prelucrarea acestora pentru punerea la dispoziție a unui website funcțional precum și a unui conținut sau servicii. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor noștri se efectuează regulat doar cu acceptul utilizatorilor. Excepții pot fi cazurile în care obținerea unui acord în prealabil nu este posibilă din motive fundamentale și prelucrarea datelor este permisă în baza unor prevederi legale.

 

Colectăm date personale despre dvs. într-o varietate de moduri, cum ar fi prin accesarea și vizitarea site-ului nostru, prin crearea și actualizarea contului dvs. prin diferite canale. social media; la evenimentele noastre; prin telefon și fax; prin aplicații pentru diferite locuri de muncă; în legătură cu diferite tipuri de procese de recrutare; sau în legătură cu furnizorii noștri de servicii sau cu partenerii de afaceri. Putem colecta diferite tipuri de date cu caracter personal în funcție de natura relației, inclusiv, dar fără a se limita la (conform legislației aplicabile):

• datele de identificare sau de contact (cum ar fi numele, prenumele, adresa de domiciliu, adresa companiei, adresa de e-mail, numărul de telefon, funcția);

• numele de utilizator și parola atunci când vă înregistrați pe site-ul nostru;

• alte informații pe care ni le puteți furniza, cum ar fi în sondaje sau prin caracteristica "Contactați-ne" de pe site-urile noastre

În plus, dacă sunteți un candidat, trimiteți CV-ul pentru un loc de muncă sau vă creați un cont pentru a trimite CV-ul pentru un loc de muncă, putem colecta următoarele tipuri de date cu caracter personal (conform legislației locale):

• date despre educație și experiență profesională;

• limbi străine cunoscute și alte abilități profesionale;

•Data de naștere;

• sex;

• cetățenie și permise de muncă;

• informații despre beneficii;

• Imaginea

• referințe despre tine; și

• orice alte date conținute în CV-ul dvs. pe care le furnizați cu privire la domeniile de interes referitoare la cariera dvs. și alte date despre calificările dvs. pentru angajare și acolo unde este cerut de lege, cu acordul expres al dumneavoastră:

• informații despre dizabilitățile și starea de sănătate;

 

Dacă ne vizitați la sediul nostru sau la birourile noastre locale sau dacă ne scrieți sau ne sunați cu privire la diverse cereri sau probleme care vă interesează, putem colecta numele dvs. și datele de contact, precum și alte date personale pe care le furnizați la noi direct.

 

IV.. BAZA LEGALĂ PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONA

În măsura în care obținem consimțământul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, art. 6 alin. 1 lit. Regulamentul general al UE privind protecția datelor (GDPR) servește drept bază legală. La prelucrarea datelor cu caracter personal care sunt necesare pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte, articolul 6 alineatul (1) lit. b GDPR servește ca bază legală. Acest lucru este valabil și pentru operațiunile de prelucrare care sunt necesare pentru realizarea măsurilor precontractuale.


În măsura în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale la care este supusă compania noastră, art. 6 alin. 1 lit. C GDPR servește ca bază legală. În cazul în care interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice necesită prelucrarea datelor cu caracter personal, art. 6 alin.1 lit. d GDPR servește ca bază legală.

Dacă prelucrarea este necesară pentru a proteja un interes legitim al companiei noastre sau al unei terțe părți și dacă interesele, drepturile fundamentale și libertățile persoanei în cauză nu depășesc interesul menționat în primul rând, articolul 6 alineatul (1) lit. f GDPR servește ca  bază legală pentru prelucrare

V. DURATA DE STOCARE ȘI STERGEREA DATELOR


Datele cu caracter personal ale persoanei vizate vor fi șterse sau anonimizate de îndată ce scopul stocării nu se mai aplică. Stocarea poate avea loc in continuare, dacă acest lucru a fost prevăzut de legiuitorul european sau național în reglementările, legile sau alte dispoziții ale Uniunii la care este supusa persoana responsabilă. Datele vor fi, de asemenea, anonimizate sau șterse dacă expiră o perioadă de stocare prescrisă de standardele menționate, cu excepția cazului în care este nevoie de o stocare suplimentară a datelor pentru încheierea sau îndeplinirea unui contract

 

VI. Drepturile persoanelor vizate

 

Dacă datele dvs. personale sunt prelucrate, sunteți persoana vizată în sensul GDPR și aveți următoarele drepturi față de persoana responsabilă cu prelucrarea:

1. Dreptul la informare


Puteți solicita confirmarea persoanei responsabile cu privire la faptul dacă datele personale referitoare la dvs. sunt prelucrate de noi.
În acest caz, puteți solicita următoarele informații de la persoana responsabilă:

(1) scopurile pentru care sunt prelucrate datele cu caracter personal;
(2) categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate;
(3) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost dezvăluite sau sunt încă dezvăluite datele personale referitoare la dvs.;
(4) durata planificată a stocării datelor dvs. personale sau, dacă nu sunt disponibile informații specifice, criteriile pentru determinarea duratei de stocare;
(5) existența unui drept la corectare sau ștergere a datelor dvs. personale, un drept de restricționare a prelucrării de către persoana responsabilă sau un drept de a obiecta la această prelucrare;
(6) dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere;
(7) toate informațiile disponibile cu privire la originea datelor dacă datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată;
(8) Existența luării de decizii automatizate, inclusiv profilarea, în conformitate cu Art. 22 Alin. 1 și 4 GDPR și - cel puțin în aceste cazuri - informații semnificative despre logica implicată și domeniul de aplicare și efectele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana în cauză.

Aveți dreptul de a solicita informații cu privire la transmiterea datelor dvs. personale către o țară terță sau către o organizație internațională. În acest context, puteți solicita să fiți informat cu privire la garanțiile corespunzătoare în conformitate cu. Art. 46 GDPR în legătură cu transferul

2. Dreptul la rectificare


Aveți dreptul la corectare și / sau completare de către persoana responsabilă dacă datele personale prelucrate care vă privesc sunt incorecte sau incomplete. Persoana responsabilă trebuie să efectueze corectarea imediat.

3. Dreptul la restricționarea prelucrării


Puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în următoarele condiții:

(1) dacă contestați corectitudinea datelor cu caracter personal care vă privesc pentru o perioadă de timp care permite persoanei responsabile să verifice corectitudinea datelor cu caracter personal;
(2) prelucrarea este ilegală și refuzați să ștergeți datele cu caracter personal și solicitați în schimb restricționarea utilizării datelor cu caracter personal;
(3) persoana responsabilă nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar aveți nevoie de acestea pentru a afirma, exercita sau apăra creanțe legale sau
(4) dacă ați depus o plîngere la prelucrare în conformitate cu Art. 21 Alin. 1 GDPR și nu s-a stabilit încă dacă motivele legitime ale persoanei responsabile depășesc motivele dvs.

Dacă prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal a fost restricționată, aceste date pot fi utilizate numai cu consimțământul dvs , excepție facând stocarea lor. sau pentru exercitarea sau apărarea revendicărilor legale, pentru protejarea drepturilor altei persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important impuse  de Uniunea Europeana sau de un stat membru.
Dacă prelucrarea a fost restricționată în conformitate cele de mai sus, veți fi informat de către persoana responsabilă înainte de anularea restricției.

4. Dreptul la ștergere


a) Obligația de ștergere


Puteți solicita persoanei responsabile să șteargă imediat datele personale referitoare la dvs., iar persoana responsabilă este obligată să șteargă aceste date imediat cu excepția situației în care are o obligație legală de a nu le șterge.

5. Dreptul de a fi informat


Dacă ați afirmat dreptul la corectare, ștergere sau restricționare a prelucrării împotriva persoanei responsabile, persoana responsabilă este obligată să informeze toți destinatarii cărora li s-au dezvăluit datele cu caracter personal care vă privesc despre această corectare sau ștergere a datelor sau restricționarea prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește a fi imposibil sau implică un efort disproporționat. Aveți dreptul de a fi informat cu privire la acești destinatari de către persoana responsabilă.

6. Dreptul la Portabilitatea datelor


Aveți dreptul de a primi datele personale care vă privesc pe care le-ați furnizat persoanei responsabile într-un format structurat, clar și lizibil. În exercitarea acestui drept, aveți, de asemenea, dreptul ca datele dvs. personale să fie transmise direct de la o persoană responsabilă la alta, în măsura în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. Acest lucru nu trebuie să afecteze libertățile și drepturile altor persoane.


Dreptul la transmiterea datelor nu se aplică prelucrării datelor cu caracter personal care este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care este în interes public sau care are loc în exercitarea autorității oficiale care a fost transferată persoanei responsabile.

7. Dreptul de a obiecta


Aveți dreptul, din motive care decurg din situația dvs. particulară, să vă opuneți oricând la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, care se bazează pe articolul 6 alineatul 1 lit. e sau f GDPR are loc să obiecteze; acest lucru se aplică și profilării pe baza acestor prevederi

Persoana responsabilă nu va mai prelucra datele cu caracter personal care vă privesc decât dacă poate dovedi motive legitime imperioase pentru prelucrare care depășesc interesele, drepturile și libertățile dvs. sau prelucrarea servește pentru afirmarea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.

Dacă datele cu caracter personal care vă privesc sunt prelucrate pentru a opera publicitate directă, aveți dreptul de a vă opune oricând la prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc în scopul unei astfel de publicități; acest lucru se aplică și profilării în măsura în care este asociată cu o astfel de publicitate directă.

Dacă vă opuneți prelucrării în scopuri de marketing direct, datele personale referitoare la dvs. nu vor mai fi prelucrate în aceste scopuri.

8. Dreptul de a va retrage consimțământul


Aveți dreptul de a vă retrage declarația de consimțământ în conformitate cu legea privind protecția datelor în orice moment. Revocarea consimțământului dvs. nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului dvs. până la revocare.

9. Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilarea


Aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată - inclusiv profilarea - care are efecte juridice asupra dvs. sau care vă afectează în mod semnificativ în mod similar. Acest lucru nu se aplică dacă prelucrarea

(1) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dvs. și persoana responsabilă,
(2) este permisă pe baza dispozițiilor legale ale Uniunii Europene sau ale statelor membre cărora le este supusă persoana responsabilă și aceste dispoziții legale conțin măsuri adecvate pentru a vă proteja drepturile și libertățile și interesele legitime sau
(3) are loc cu acordul dumneavoastră expres

Cu toate acestea, aceste decizii nu se pot baza pe categorii speciale de date cu caracter personal, în conformitate cu articolul 9 alineatul 1 GDPR, cu excepția cazului în care articolul 9 alineatul 2 lit. a sau g GDPR se aplică și au fost luate măsuri adecvate pentru a vă proteja drepturile și libertățile și interesele legitime.
În ceea ce privește cazurile menționate la (1) și (3), persoana responsabilă va lua măsurile adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile, precum și interesele legitime ale dvs., inclusiv cel puțin dreptul de a obține intervenția unei persoane din partea persoanei responsabile, pentru a-și exprima propriul punct de vedere și audiat la contestarea deciziei.


10. Dreptul de a depune plângere la o autoritate de supraveghere


Fără a aduce atingere oricărei alte căi de atac administrative sau judiciare, aveți dreptul de a depune o plângere la ANSPDCP- Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter prin e-mail la adresa anspdcp(kwfat)dataprotection(kwfdot)ro sau in scris B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

Autoritatea de supraveghere la care a fost depusă plângerea îl informează pe reclamant cu privire la starea și rezultatele plângerii, inclusiv posibilitatea unei căi de atac judiciare conform art. 78 GDPR.

Dacă aveți o întrebare cu privire la exercitarea oricăruia dintre drepturile dvs. menționate mai sus sau la orice solicitare de adresare, trebuie să contactați DPO-ul XXXLutz din Romania la următoarele adrese:

XXXLutz Mobilier SRL, Str Comerțului Nr.1, 077090 Domnești Ilfov, Tel.: +40 216010104, Website: www.xxxlutz.ro E-Mail: oana.craciun(kwfat)ccitrading(kwfdot)ro

 

 

 

XXXLutz folosește Cookies. Prin continuarea navigării pe această pagină vă exprimați acordul pentru utilizarea de cookie-uri.   

De acord